spantonie@interia.pl

+48 (29) 764 88 140

Szachy w naszej szkole

Szachy w naszej szkole