sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice
Od 25 marca do 10 kwietnia pracę szkół regulują nowe przepisy, które określają zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz dają możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

W czasie ograniczenia jednostek systemu oświaty związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zadania tych jednostek są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493) – wchodzi w życie  z dniem 25 marca 2020 r.

Proszę o śledzenie na bieżąco informacji od nauczycieli w LIBRUS w sprawie nauczania na odległość, które w naszej szkole od dnia 25 marca będzie odbywało się online wg planu zajęć uczniów, a w klasach młodszych w czasie uzgodnionym z nauczycielami. Uczniowie mają obowiązek uczestnictwa w tych zajęciach.