sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Informacja dla Rodziców/ Prawnych opiekunów mających dzieci w przedszkolu.

Informacja dla Rodziców/ Prawnych opiekunów  mających dzieci w przedszkolu.

Od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego będą mogły być otwarte. W pierwszej kolejności mogą skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Rodziców, którzy chcą posłać dziecko do przedszkola od 6 maja 2020r. proszę o przesłanie w formie elektronicznej lub osobiste dostarczenie, do 4 maja do godz. 16.00 oświadczenia o:

  1. zatrudnieniu i rodzaju wykonywanej pracy;
  2. informacji czy domownicy nie przebywają na kwarantannie;
  3. deklarowanych godzinach pobytu dziecka w przedszkolu.

Pobierz oświadczenie !

Powyższe oświadczenie powinno być podpisane przez obojga Rodziców/Prawnych opiekunów.

Agnieszka Żebrowska