Prace uczniów podczas zajęć zdalnych

Oddział Przedszkolny

KLASA 1

KLASA 2

Klasa 3

KLASA 5-7 Inspiracje

Konkurs – czytaj książki

Martwa natura klasy 6-7