sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Antoniach

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Antoniach

26 czerwca 2020 r. (piątek)

Klasa VIII godzina 9.30 – uroczystość na sali gimnastycznej.

Klasa VII godzina 9.00 – spotkanie z wychowawcą w sali nr 7.

Klasa VI godzina 9.00 – spotkanie z wychowawcą w sali nr 8.

Klasa V godzina 9.00 – spotkanie z wychowawcą w sali nr 3.

Klasa III godzina 10.30 – uroczystość na sali gimnastycznej.

Klasa II godzina 10.30 – spotkanie z wychowawcą w sali nr 3.

Klasa I godzina 11.00 – spotkanie z wychowawcą w sali nr 1.

Oddział Przedszkolny godzina 11.30 – spotkanie z wychowawcą na sali gimnastycznej.

Punkt Przedszkolny godzina 12.00 – spotkanie z wychowawcą na sali gimnastycznej.

Uwaga:

  • Na teren szkoły mogą wejść tylko rodzice uczniów klas: III i VIII oraz Oddziału Przedszkolnego, Punktu Przedszkolnego (uroczystość na sali gimnastycznej) po zachowaniu procedur bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem  Covid – 19 obowiązujących na terenie szkoły.
  • Wszyscy uczniowie na terenie szkoły pozostają pod opieką wychowawców.
  • Wszystkie osoby po wejściu do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, maseczki, zachowanie odległości 1,5 m.
  • Świadectwo  szkolne można będzie odebrać indywidualnie po uroczystości w piątek w godzinach od 13.00 do 16.00 w sekretariacie szkoły.

Agnieszka Żebrowska

Dyrektor Szkoły