spantonie@interia.pl

+48 (29) 764 88 14

Nagroda dla Miłosza Żebrowskiego

Nagroda dla Miłosza Żebrowskiego

19 czerwca 2020 roku ogłoszono na stronie oczamimlodych.pl
WYNIKI KONKURSU Świat oczami młodych. W tym roku organizatorzy otrzymali niemal 800 prac z całej Polski.

Spośród nich Komisja wyłoniła 13 najlepszych do hasła Wolontariat. Zgodnie z regulaminem przyznane zostały 3 nagrody

Czytaj więcej