spantonie@interia.pl

+48 (29) 764 88 14

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Dziś w Antoniach odbyło się uroczyste rozpoczęcie zajęć lekcyjnych. Miało ono swój historyczny wymiar – przywitaliśmy nowy rok szkolny na placu przed szkołą, stosując się do reżimu sanitarnego. Wspólnie odśpiewaliśmy „Mazurek Dąbrowskiego”, podczas, gdy flaga biało-czerwona wciągana była na maszt.
Czytaj więcej