sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Zmiany w pracy szkoły

Zmiany w pracy szkoły od 26 października 2020 r.

Rodzice i Uczniowie – informujemy, że zgodnie z decyzją Rady Ministrów od 26 października do 8 listopada 2020r. uczniowie klas 4-8 realizują zdalne nauczanie na zasadach, o których szczegółowo poinformowaliśmy Państwa w dzienniku elektronicznym, a dzieci bezpośrednio w szkole. Zajęcia będą odbywać się według dotychczas obowiązującego podziału godzin.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z wychowawcą klasy.

Drodzy Państwo. Uczniowie. Nauczanie zdalne to także realizacja obowiązku szkolnego, tylko w innej formie, dlatego przypominamy, że nie jest to czas wolny od szkoły. Prosimy także o przestrzeganie decyzji Rady Ministrów o zakazie poruszania się dzieci w przestrzeni publicznej w godzinach 8.00 – 16.00 bez opieki dorosłych.

Wszelkie dodatkowe i nowe wiadomości będziemy przekazywać poprzez dziennik elektroniczny.

Pragniemy także dodać, że przedszkole i  klasy 1-3 uczą się na terenie szkoły, jak dotychczas.