sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Od 29 marca do 11 kwietnia br. przedszkola będą zamknięte.

Od 29 marca do 11 kwietnia br. przedszkola będą zamknięte.

W tym okresie rodzice/opiekunowie mają prawo do pobierania zasiłku opiekuńczego.

Placówki mają obowiązek zapewnienia opieki dzieciom, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19.