sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

3 maja 2021 r. obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

 

Została ona zatwierdzona w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad opartego na wolnej elekcji i demokracji szlacheckiej systemu politycznego Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła częściowe zrównanie praw osobistych mieszczan i szlachty oraz stawiała chłopów pod ochroną państwa, w ten sposób łagodząc nadużycia pańszczyzny. Konstytucja formalnie zniosła liberum veto. Była to pierwsza  konstytucja w Europie i druga na świecie.