spantonie@interia.pl

+48 (29) 764 88 14

DZIEŃ ZIEMI

Przyroda, to nieodłączny element naszego świata, więc dbanie o nią jest naszym obowiązkiem. Od najmłodszych lat uczymy dzieci zasad recyklingu oraz kształtujemy w nich postawę ekologiczną

22 kwietnia przedszkolaki , podobnie jak i dzieci starsze z naszej szkoły świętowały

DZIEŃ ZIEMI.

Podczas zajęć dydaktycznych maluszki dowiedziały się jak odpowiednio dbać o środowisko.

Oglądały filmy o zasadach segregacji śmieci. Wykonały prace plastyczne pod hasłem „ Ziemia- błękitna planeta” oraz nauczyły się piosenki „ Czysty świat”.

Jednak największą radość tego dnia wywołały zajęcia praktyczne. Dzieci miały okazję posadzić roślinki i kwiatki w szkolnym ogródku na placu zabaw. Był to dzień pełen radości i pozytywnych emocji. Podsumowując dzisiejsze zajęcia , maluchy na głos wypowiedziały hasło:

Ziemio, nie chcemy abyś była zniszczona

Chcemy żebyś była cała zielona!

Czytaj więcej

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI CZERNIAKA EDYCJA 2020/2021

W związku z przystąpieniem Gminy Olszewo – Borki  do Ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniakaedycja 2020/2021 w naszej szkole odbyły się zajęcia w wymiarze 1 godziny w klasach 7-8 za pomocą platformy Zoom. Koordynatorem zajęć była Pani Anna Żebrowska nauczyciel biologii. Głównym celem zajęć było budowanie świadomości występowania czerniaka, odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży.

Podczas zajęć uczniowie poznali zasady profilaktyki czerniaka, zdobyli umiejętność samobadania skóry, oglądając krótki film instruktażowy oraz rozróżniania zmian o charakterze nowotworowym od niegroźnych zwykłych znamion. Uczniowie zostali zachęceni do promowania zdobytej wiedzy w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę  i znajomych do podejmowania działań profilaktycznych.

Czytaj więcej