sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Pasowanie na ucznia i czytelnika

Pasowanie na ucznia i czytelnika

Pasowania nadszedł czas, uczniem będzie każdy z nas pod tym hasłem w dniu 28 października 2021r. dzieci złożyły ślubowanie i  zostały przyjęte do grona uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Antoniach.

Zanim jednak nastąpił ten ważny w życiu każdego pierwszaka moment, dzieci z klasy pierwszej przedstawiły swoje umiejętności w programie artystycznym, przygotowanym przez wychowawczynię Zofię Chorąży. Zaprezentowały w nim swój talent wokalny i recytatorski, wykazały się wiedzą o swojej ojczyźnie, ruchu drogowym i znajomością zasad, które ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie w szkole. Swoją postawą udowodniły, że są gotowe do złożenia uroczystego ślubowania. Po ślubowaniu Dyrektor Szkoły Agnieszka Żebrowska dokonała aktu pasowania na ucznia. Z okazji tej uroczystości uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, książeczki, legitymacje szkolne, ołówki i magnesy. 

W tym dniu swoją obecnością zaszczycił nas Sekretarz Gminy Olszewo – Borki Mariusz Prusaczyk, który życzył pierwszakom sukcesów i wręczył upominki. 

Po ceremonii pasowania, pierwszaki złożyli przyrzeczenie i zostali przyjęci do grona czytelników biblioteki szkolnej. Celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz rozwijania umiejętności czytania. Uczniowie zostali zapoznani z zasadami korzystania z biblioteki, a następnie odgadywali bajkowe zagadki. Nowi czytelnicy otrzymali od pani Anny Pędzich pamiątkowe dyplomy.

Na zakończenie uczniowie wraz z rodzicami, wychowawczynią oraz zaproszonymi gośćmi udali się na słodki poczęstunek, który został przygotowany przez rodziców pierwszoklasistów. 

to był wyjątkowy dzień dla najmłodszych wychowanków, którym życzymy sukcesów i przyjemnego pobytu w naszej szkole. Zapewne na długo pozostanie w ich pamięci.