sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

DZIEŃ MATKI – KL. 0

Wiele pięknych kwiatów znamy:
tulipanów, róż i bzów.
My dla naszych Mam dziś mamy
najpiękniejsze kwiaty słów:
Słowo MIŁOŚĆ – za ich troski.
Słowo WDZIĘCZNOŚĆ – za ich trud.
Dar to skromny – dar dziecięcy,
wyśpiewany z serc jak z nut .

KOCHANYM MAMOM – Grupa 5 i 6-latków.