sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

LEKCJA ENTER

Lekcja ”enter” to projekt edukacji cyfrowej, w ramach którego prowadzone są szkolenia dla nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego zadaniem jest zmiana sposobu dotychczasowego prowadzenia lekcji przez nauczycieli, poprzez pokazanie korzyści z wykorzystywania narzędzi cyfrowych TIK i aktywizujących metod nauczania. W takim szkoleniu brali udział nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Antoniach.
W czwartek 9 lutego w ramach tej inicjatywy odbyła się w klasie II lekcja pokazowa z j. angielskiego, którą przeprowadziła pani Bogusława Michalak. Zajęcia obserwowane były przez panią dyrektor szkoły Agnieszkę Żebrowską i nauczycielki nauczania początkowego Joannę Kiełczewską i Annę Aptacy. Celem lekcji było dzielenie się wiedzą w zakresie TIK. Wśród aktywności edukacyjnych znalazło się sporo ćwiczeń, zadań, quizów z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Uczniowie usprawniali umiejętność posługiwania się tablicą interaktywną. Korzystając z aplikacji quizlet , learningapps i wordwall poznali i utrwalili słownictwo związane z j. angielskim. Ponadto narzędzia TIK dają natychmiastową informację zwrotną, dzięki której dzieci nie tylko szybciej się uczą, ale też budują pewność siebie. Obecność nowoczesnych technologii cyfrowych na zajęciach ma także przełożenie na wzrost zaangażowania uczniów w zakresie organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach szkolnych.