sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

15 maja 2023 r. odbyła się w Szkole Podstawowej w Przystani gala wręczenia nagród w II Międzyszkolnym Konkursie z Języka Angielskiego. Konkurs swoim patronatem objęła Pani
Wójt Gminy Olszewo- Borki Aneta Katarzyna Larent.
W konkursie mogli uczestniczyć uczniowie klas I- VIII szkół podstawowych z gminy Olszewo-
Borki. Konkurs był zorganizowany z myślą o uczniach wykazujących szczególne zainteresowania
językiem angielskim oraz pragnących rozszerzyć i pogłębić wiedzę , a także swoje umiejętności z
języka angielskiego.
Konkurs przebiegał w trzech kategoriach: klasy I-III, IV-VI oraz klasy VII -VIII.  
LAUREACI II MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Z NASZEJ SZKOŁY:
 
Kategoria VII- VIII
I MIEJSCE . Zuzanna Bielska
 
Kategoria IV -VI
I MIEJSCE. Veronica Bielska SP Antonie
Konkurs miał formę testu. Pytania konkursowe obejmowały zagadnienia sprawdzające znajomość
i umiejętność w posługiwaniu się zasobem środków językowych i gramatycznych, leksykalnych i
ortograficznych oraz znajomość funkcji językowych znajdujących się w podstawie programowej dla
uczniów klas IV- VIII. Kilka pytań sprawdzało wiedzę uczniów w zakresie podstawowych elementów
kulturoznawczych.
Kategoria I-III
III MIEJSCE. Igor Niedźwiecki
Zadaniem każdego uczestnika było przedstawienie w dowolnej technice wybranej przez siebie postaci
z kreskówki Disneya i opisanie jej w języku angielskim.
Serdecznie gratulujemy laureatom!