sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Tydzień Uczniowskiej SuperMocy

Tydzień Uczniowskiej SuperMocy

Uczniowie klas I-III w drugiej połowie maja wzięli udział w projekcie pt. „Tydzień Uczniowskiej SuperMocy”, który był kontynuacją projektu realizowanego na przełomie października i listopada w klasach IV-VIII. Zajęcia przeprowadzone zostały przez pedagoga specjalnego panią Ewelinę Brzozowską. Uczniowie podczas trwania programu wykonali „gwiazdy swoich mocnych stron”, na których wypisali swoje talenty, zdolności i umiejętności. Ponadto każda klasa wykonała wspólnie rakietę kosmiczną, na której zapisane zostały hasła motywujące do działania i osiągnięcia postawionego celu. Efektem podjętych działań było: lepsze poznanie siebie; uświadomienie uczniom ich mocnych stron; zaprezentowanie uczniowskich talentów; budowanie poczucia własnej wartości; wzmocnienie własnego, pozytywnego wizerunku i zintegrowanie zespołu klasowego. Wszyscy bardzo zaangażowali się w realizację postawionych zadań, a wytwory wspólnej pracy zostały zaprezentowane na korytarzu szkolnym. Pamiętajmy, że w każdym z nas drzemie ukryta moc!