sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Jubileusz 20-lecia nadania imienia Janusza Korczaka naszej szkole

Jubileusz 20-lecia nadania imienia Janusza Korczaka naszej szkole

     20 lat temu nasza szkoła otrzymała imię Janusza Korczaka oraz własny sztandar. W celu upamiętnienia tego ważnego wydarzenia zorganizowano uroczystości jubileuszowe, w których uczestniczyli ksiądz proboszcz, przedstawiciele władz samorządowych, kuratorium oświaty, sołtys Antoń, pracownicy szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców, przyjaciele szkoły oraz uczniowie.

     Oficjalną część obchodów jubileuszowych otworzyła pani dyrektor Agnieszka Żebrowska. Podziękowała wszystkim, którzy wspierają działania placówki, za życzliwość i otwartość w tworzeniu odpowiednich warunków edukacyjnych dla naszych uczniów. Prowadzący uroczystość wspominali patrona naszej szkoły. W części artystycznej ukazali działalność wychowawczą Janusza Korczaka oraz ostatnią drogę pedagoga i jego podopiecznych. Całość przeplatana była pięknymi piosenkami i tańcami. Mogliśmy również na chwilę powrócić wspomnieniami do 18 października 2003 roku oglądając fragment filmu z nadania imienia szkole. 

     Podczas uroczystości podsumowano II Gminny Konkurs Plastyczny „Janusz Korczak – przyjaciel dzieci” oraz wręczono nagrody, dyplomy i podziękowania.  

Część oficjalną zamknęły przemówienia zaproszonych gości. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Olszewo – Borki Remigiusz Pędzich mówił o okolicznościach wyboru Janusza Korczaka na patrona szkoły i wspominał dzień nadania imienia. Dopełnieniem uroczystości było odśpiewanie po raz pierwszy  hymnu szkoły, do którego słowa i muzykę napisała pani Bogusława Michalak, a zapis nutowy przygotowała pani Monika Wołosz. Przybyli goście mieli możliwość obejrzeć okolicznościowe wystawy prac uczniowskich, kroniki szkolne oraz wpisać się do pamiątkowej księgi. Zwieńczeniem uroczystości był poczęstunek.

    Uroczyste obchody 20 – lecia są już wspomnieniem, ale atmosfera radości i świętowania będzie nam towarzyszyć do kolejnego jubileuszu.