sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Godzina dla Młodych Głów

Godzina dla Młodych Głów

Szkoła Podstawowa w Antoniach została zgłoszona przez naszą Panią psycholog Martę Piaścik do
ogólnopolskiego programu profilaktycznego „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW”, opracowanego przez
fundację UNAWEZA, w odpowiedzi na przeprowadzone badania, które pokazały, że kondycja
psychiczna dzieci i młodzieży jest na niskim poziomie.
Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW" ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a
także nauczycieli w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego podejmowanych według
określonych scenariuszy. Jego zadaniem jest także wspieranie MŁODYCH GŁÓW przez zachęcenie do
otwartej rozmowy o zdrowiu psychicznym.
W październiku klasy III – VII wzięły udział w pierwszych lekcjach przeprowadzonych przez Panią
psycholog. Celem lekcji nr 1 było rozwijanie umiejętności rozpoznawania i odczuwania emocji,
zauważenia ich w momencie powstania, ponieważ łatwiej jest radzić sobie z emocjami, gdy są one
mniej nasilone. Poznaliśmy role emocji, po co je w ogóle czujemy oraz konstruktywne metody
poradzenia sobie z daną emocją.