sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

7 grudnia 2022 roku w II LO im. C. K. Norwida w Ostrołęce odbyło się podsumowanie imprezy charytatywnej: „Mikołajki na sportowo”, na rzecz dzieci z Domu Dziecka w Ostrołęce.
Organizatorem imprezy był po raz trzynasty UKS „CLAN” działający przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce.

W akcji wzięli udział zawodnicy klubu (30 osób), społeczność tejże i innych szkół z miasta Ostrołęki i z powiatu ostrołęckiego wraz z rodzicami, dyrektorami szkół i opiekunami: Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie wraz z opiekunem panią Joanną Popławską (20 osób), SP im. Janusza Korczaka w Antoniach wraz z dyrektorem Agnieszkę Żebrowską (10 osób), SP nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce, S P nr 2 im. Stanisława Staszica w Ostrołęce, SP w Łęgu Przedmiejskim, Szkoły Nauczania Domowego, SP 10 im Jana Pawła II w Ostrołęce, – I, II i III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrołęce.
Celem była popularyzacja różnorodnych form aktywności fizycznej, promowanie aktywnego, zdrowego stylu życia, poprawa pogarszającej się kondycji fizycznej, integracja międzypokoleniowa, upamiętnienie 35 rocznicy istnienia II LO w Ostrołęce, 650 – lecia miasta Ostrołęki , 25 rocznicy istnienia powiatu ostrołęckiego a przede wszystkim zbiórka upominków Mikołajkowych dla dzieci z Domu Dziecka w Ostrołęce.

Akcja imprezy przebiegała ponad miesiąc na zajęciach szkoleniowych klubu UKS Clan finansowanych z Miasta Ostrołęki oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki na szkolenie z Program Klub 2023, których krajowym koordynatorem jest Krajowe Zrzeszenie LZS. Uczestnicy rywalizowali w 13 konkurencjach sportowo rekreacyjnych w czterech kategoriach wiekowych. Podczas imprezy mikołajkowej wręczono wszystkim uczestnikom dyplomy uczestnictwa, podziękowania za aktywny udział w ministerialnym Programie Klub 2023 oraz podziękowania i nagrody za udział w akcji charytatywnej Mikołajki na sportowo 2023, zwycięzcy konkursów sportowo rekreacyjnych i trzy najliczniejsze drużyny.