sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

We wtorek, 7 maja 2024r. w naszej szkole obchodziliśmy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Apel z
okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja jest wpisany w coroczny kalendarz uroczystości naszej
Szkoły, dlatego też jest wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie
mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm. Konstytucja 3 Maja była pierwszą w Europie, a drugą na świecie (po
konstytucji Stanów Zjednoczonych) ustawą zasadniczą.
Po uroczystym wprowadzeniu pocztu szkoły, cała społeczność Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w
Antoniach odśpiewała hymn państwowy oraz hymn szkoły. Montaż słowno-muzyczny w wykonaniu klasy
II oraz VII pod opieką p. Moniki Wołosz oraz p. Katarzyny Maciejewskiej był dla całej społeczności
szkolnej krótką lekcją historii i skłonił wszystkich do refleksji oraz zadumy.