spantonie@interia.pl

+48 (29) 764 88 140

Rocznica wyboru Karola Wojtyły na papierza