sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 14

Historia szkoły

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa w Antoniach w objęciach płynącego czasu!

 

Dyrektorzy na przestrzeni 74 lat istnienia szkoły:

1948r. – 1959r. Tadeusz Wiśniewski

1959r. – 1962r. Janina Kolimaga

1962r. – 1963r. Zofia Kutyłowska

1963r. – 1964r. Halina Pijanowska

1964r. – 1991r. Cecylia Staśkiewicz

1991r. – 1999r. Anna Rogińska

1999r. – 2019r. Danuta Chorąży

2019r. – obecnie  Agnieszka Żebrowska

Szkoła Podstawowa w Antoniach powstała w 1945 r. Początkowo mieściła się w wynajętych prywatnych budynkach. Pierwszymi nauczycielkami były pani Władysława Walc, pani Wanda Augustyniak oraz pani Cybulska. Podczas kierownictwa pana Tadeusza Wiśniewskiego szkoła liczyła dwie sale lekcyjne. W późniejszym okresie, gdy kierownikiem szkoły była pani Zofii Kutyłowska nauka odbywała się w zakresie klas I-V, w oddziałach łączonych.

Trudne warunki lokalowe powodowały, że prawie na każdym zebraniu wiejskim poruszano sprawę budowy obiektu szkolnego. Wreszcie wybrano Komitet Budowy Szkoły, a po trzech latach mozolnej pracy powstał budynek szkoły. Bardzo dużej pomocy udzielił naczelnik gminy pan Leopold Grabowski. Również wiele starań i wysiłku włożył sołtys Antoń pan Tadeusz Woźniak oraz kierowniczka szkoły pani Cecylia Staśkiewicz, które opisała to tymi słowami w Kronice Szkolnej:

„Było się z czego cieszyć. Radości tej nie odczuł ten, kto nie przewoził sprzętu do dużej, pięknej szkoły”.

Pani kierownik z tej okazji napisała wiersz, który odzwierciedlał atmosferę tamtego wydarzenia.

Jest w Antoniach nowa szkoła,
która zdobi całą wieś,
uczy się w niej dużo dzieci,
Jaś i Krysia, nawet Grześ
Ona rosła tuż pod lasem,
tak jak grzyby w letnią noc,
szybko rosła z mocnej cegły,
na tej ziemi niepodległej.
Więc zostanie tu do końca,
bo gdzie będzie lepiej jej,
strzec jej będą polskie dzieci,
które wciąż wychodzą z niej.

W tamtym czasie była to szkoła ucząca dzieci w zakresie klas I-IV. W 1974 roku wprowadzono oddział przedszkolny, który prowadziła pani Jadwiga Kowalczyk. W 1978 r. w szkole rozpoczęła pracą pani Anna Rogińska, która była nauczycielką nauczania początkowego.

Od 1981 r. zakres nauczania w szkole podstawowej w Antoniach został rozszerzony do pięciu klas. Przybyła wtedy nowa nauczycielka pani Krystyna Tutas, której przydzielono nauczanie w klasie IV oraz V.

1 czerwca 1990 r. odbył się Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym dniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Antoniach obecnością zaszczycił ks. biskup łomżyński Edward Samsel. Na spotkanie przybyli licznie również rodzice. Uczniowie szkoły wystąpili z programem artystycznym śpiewając pieśni i recytując wiersze o tematyce religijnej.

W 1990 r., po 35 latach pracy w zawodzie nauczycielskim, w tym po 27 na stanowisku kierownika i dyrektora szkoły w Antoniach, pani Cecylia Staśkiewicz odeszła na emeryturę, która w Kronice Szkolnej napisała:

„Nic nie może wiecznie trwać. Wszystko kończy się i nie powraca. Miłość przemija i miłość też… . Związałam się z tą pracą i szkołą bardzo. Odchodzę, ale pozostawiam tu swoje serce. Ciężko jest żegnać szkołę, którą się budowało tyle lat. W sercu ból i w oczach łzy.”

Pani Staśkiewicz napisała na tą okazję następujący wiersz:

Gdy przyszłam do Antoń,
byłam jeszcze młoda.
Tu zostało wszystko moje,
siwy włos, uśmiech i uroda.
Pozostawiam, co najdroższe,
szkołę, pracę, wspomnienia i sny.
Niech śpiewają o mnie pieśni,
posadzone bzy.
Pozostawiam tu swe ślady,
które odbiły się w piasku,
śpiewające mi swe pieśni,
wszystkie brzozy w lasku.
Pozostawiam także serce,
które z bólu drży.
O mej pracy i młodości,
pomyśl więc i Ty.

Nauczycielami uczącymi w czasie dyrektorstwa pani Anny Rogińskiej byli: p. Anna Aptacy, p. Maria Domian, p. Jadwiga Kowalczyk, p. Renata Nakielska, p. Elżbieta Polkowska, p. Krystyna Tutas, p. Teresa Wielgolińska oraz p. Cecylia Staśkiewicz.

26 października 1998 r. odbyła się uroczystość oddania, po remoncie jednej kondygnacji szkoły. Spotkanie to, na które przybyło wielu gości otworzyła pani dyrektor Anna Rogińska, która powitała wszystkich i złożyła podziękowania za realizację tej budowy. Następnie uczniowie klas III-VIII wystąpili z częścią artystyczną, którą przygotowały panie Renata Dobrowolska, Anna Rogińska oraz Jadwiga Kowalczyk.

22 grudnia 1998 r. odbyła się w szkole Wigilia Bożego Narodzenia z udziałem ks. proboszcza Zygmunta Żukowskiego, wójta gminy Wiesława Opęchowskiego, nauczycieli i rodziców. Uczniowie przygotowali Jasełka pod opieką pani Urszuli Ziemak.

Zakończenie roku szkolnego 1998/1999 miało szczególny charakter, na emeryturę odchodziły: pani dyrektor Anna Rogińska, p. Jadwiga Kowalczyk oraz p. Krystyna Tutas. Pani Anna Rogińska przez 10 lat piastowała stanowisko dyrektora szkoły, oddała tej placówce oświatowej swój młodzieńczy zapał oraz talent pedagogiczny.

W skład Rady Pedagogicznej podczas dyrektorstwa pani Danuty Chorąży wchodzili następujący nauczyciele: p. Anna Aptacy, p. Zofia Chorąży, p. Renata Dobrowolska, p. Maria Domian, p. Monika Lambrych, p. Anna Pędzich, p. Elżbieta Polkowska, p. Teresa Wielgolińska, p. Krystyna Tutas, p. Krzysztof Jankowski oraz p. Urszula Ziemak.

20 października 1999 r. nastąpiło uroczyste oddanie do użytku rozbudowanej części szkoły.

29 października 2004 r. odbyła się uroczystość przekazania pracowni komputerowej szkole. To ważne wydarzenie w życiu szkoły, ponieważ do szkoły wkroczyła nowoczesność.

16 grudnia 2007 r. odbyło się po raz pierwszy w historii szkoły spotkanie wigilijne zorganizowane dla wszystkich mieszkańców wsi Antonie.

18 października 2003 r. odbyła się uroczystość nadania szkole im. Janusza Korczaka oraz wręczenia sztandaru. Motto uroczystości stanowiła piękna wypowiedz Patrona:

Niech będzie mało smutku i łez, a dużo radości”.

Ta interesująca maksyma towarzyszy ciągle uczniom naszej szkoły!


Materiały do opracowania podstrony zostały udostępnione przez pana Jerzego Dziewirskiego, autora „Monografii Gminy Olszewo-Borki”.