sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 14

Patron Szkoły

JANUSZ KORCZAK – Patron Szkoły Podstawowej w Antoniach

Motto szkoły:

„Niech będzie mało smutku i łez, a dużo radości”.

Janusz Korczak

Janusz Korczak – wybitny poeta i pisarz, ponadto pedagog oraz lekarz, który uczył, jak kochać dziecko miłością pełną szacunku, rozumiejąc specyficzne problemy psychiki małego człowieka. Troszczył się o możliwie szczęśliwe dzieciństwo i harmonijny rozwój każdego wychowanka, niezależnie od jego rasy, wyznania i narodowości.

Jego spuścizna pedagogiczna była i jest źródłem inspiracji dla wychowawców. Domagał się, aby dziecko traktowano jako pełnowartościowego człowieka na każdym etapie życia. Uważał, że dziecko ma prawo być sobą i liczyć na równouprawnienie w społeczeństwie. Dokładał wszelkich starań, aby jego wychowankowie nie cierpieli głodu i niedostatku.

Tragedii, jaką przyniosła hitlerowska okupacja, Korczak mógł przeciwstawić niewiele: miłość do człowieka, dobroć, godność oraz uczciwość wobec samego siebie i wobec bliźnich.

Janusz Korczak był po prostu zwyczajnym, skromnym, szarym człowiekiem – jednym z nas, tyle że to swoje szare życie uświęcał dobrocią i miłością do dzieci. Dlatego też, jego heroiczna decyzja o wspólnej śmierci razem z nimi była dla Niego czymś oczywistym – naturalną konsekwencją życia całkowicie oddanego małym przyjaciołom.

Dowiedz Się Więcej o Naszym Patronie !!!

Załączniki do pobrania:

ŻYCIORYS

DZIAŁALNOŚĆ LITERACKA

KALENDARIUM

ZŁOTE MYŚLI