spantonie@interia.pl

+48 (29) 764 88 14

Nasi uczniowie

Oddziały przedszkolne

   

Klasa 1

Klasa 2

Klasa 3

Klasa 4

Klasa 6

Klasa 7

Klasa 8