spantonie@interia.pl

+48 (29) 764 88 14

Rozpoczęcie  roku szkolnego 2020/2021

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 r. ( wtorek)

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych rozpoczęcie roku szkolnego o godz. 9.00 przed budynkiem szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Jeśli będzie padał deszcz spotkania wychowawców z uczniami odbędą się w wyznaczonych miejscach według ustalonych zasad.

Klasa

Czytaj więcej
Witaj przedszkole

Witaj przedszkole

W Naszym przedszkolu jest jak u mamy

więc chętnie wszystkie dzieci witamy.

W miłej i przyjemnej atmosferze

maluszek rozwija się w każdej sferze.

Wszystkie dzieci zapraszamy,

bo ciekawy program mamy.

U nas dzieci się nie nudzą

i ciekawość Państwa wzbudzą.

Czytaj więcej
Nagroda dla Miłosza Żebrowskiego

Nagroda dla Miłosza Żebrowskiego

19 czerwca 2020 roku ogłoszono na stronie oczamimlodych.pl
WYNIKI KONKURSU Świat oczami młodych. W tym roku organizatorzy otrzymali niemal 800 prac z całej Polski.

Spośród nich Komisja wyłoniła 13 najlepszych do hasła Wolontariat. Zgodnie z regulaminem przyznane zostały 3 nagrody

Czytaj więcej
Wytyczne dla ósmoklasistów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Antoniach dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas egzaminów w dniach 16 –18 czerwca 2020 r.

Wytyczne dla ósmoklasistów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Antoniach dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas egzaminów w dniach 16 –18 czerwca 2020 r.

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z

Czytaj więcej