sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

INFORMACJE DLA RODZICÓW

SZANOWNI PAŃSTWO!

Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu u dzieci nawyku czytania. Nie zapominajmy,że pierwszy kontakt dziecka z książką ma miejsce właśnie w domu rodzinnym.

Wyrobienie nawyku regularnego czytania i sprawienie, aby książki były dla dziecka ważne, może się udać tylko dzięki zgodnej współpracy domu i szkoły. Współczesna cywilizacja to ekspansja telewizji i innych multimediów. Aby dziecko nauczyło się w sposób mądry korzystać z telewizji i komputera musi już w najmłodszym wieku otrzymać alternatywę w postaci innej, atrakcyjnej formy spędzania czasu – CZYTANIA!!!

DRODZY RODZICE!

Od dawien dawna rodzice i dziadkowie czytali swoim dzieciom bajki. Postarajmy się , aby tak było nadal. Nie zapominajmy o korzyściach, które płyną z czytania dzieciom. Głośne czytanie ma ogromny wpływ na rozwój umysłowy i emocjonalny dziecka. W dziecięcym życiu są momenty, kiedy dobra książka, przeczytana ciepłym, modulowanym głosem jest niezastąpiona.

Wychowawca oddziału przedszkolnego

B. Michalak

CZYTAJMY

DZIECIOM