sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Nauczanie w trybie hybrydowym (kl. 1-3)

Drodzy Rodzice !

W dniach 15.03.2021 – 26.03.2021 klasy I-III w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Antoniach funkcjonować będą w trybie hybrydowym.

Tryb hybrydowy ma na celu zmniejszenie ilości dzieci przebywających w jednym czasie w budynku szkoły oraz zmniejszenie obciążenia w świetlicy szkolnej ze względu na sytuację epidemiologiczną i wzrost zachorowań w naszym województwie.

Hybrydowy tryb nauczania zakłada naukę stacjonarną naprzemiennie z nauką zdalną. Uczniowie uczęszczać będą do szkoły co drugi tydzień. W dni pozostałe nauka będzie odbywać się zdalnie. Szczegółowe informacje w e-dzienniku na LIBRUSIE.

Świetlica

W dni nauki stacjonarnej uczniowie zapisani do świetlicy mogą korzystać z zajęć w świetlicy. W dni nauki zdalnej uczniowie nie mają możliwości  korzystania z zajęć w świetlicy szkolnej.

Posiłki

W dni nauki stacjonarnej uczniowie zapisani na posiłki mogą z nich korzystać w szkolnej stołówce. Dni nauki zdalnej zostaną automatycznie odpisane (zmniejszenie kwoty do zapłaty nastąpi w miesiącu kolejnym – kwietniu), nie ma potrzeby zgłaszania nieobecności dzieci w dni nauki zdalnej.