sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI CZERNIAKA EDYCJA 2020/2021

W związku z przystąpieniem Gminy Olszewo – Borki  do Ogólnopolskiego programu profilaktyki czerniakaedycja 2020/2021 w naszej szkole odbyły się zajęcia w wymiarze 1 godziny w klasach 7-8 za pomocą platformy Zoom. Koordynatorem zajęć była Pani Anna Żebrowska nauczyciel biologii. Głównym celem zajęć było budowanie świadomości występowania czerniaka, odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży.

Podczas zajęć uczniowie poznali zasady profilaktyki czerniaka, zdobyli umiejętność samobadania skóry, oglądając krótki film instruktażowy oraz rozróżniania zmian o charakterze nowotworowym od niegroźnych zwykłych znamion. Uczniowie zostali zachęceni do promowania zdobytej wiedzy w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę  i znajomych do podejmowania działań profilaktycznych.