sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Test Coopera

Test Coopera w Ostrołęce 2023 za nami. Rekordowa liczba
uczestników.
23 września 2023 r., w pierwszym dniu rozpoczynającego się Europejskiego Tygodnia Sportu, na
stadionie miejskim w Ostrołęce odbył się Test Coopera dla Wszystkich. Była to już ósma edycja Testu
służąca do oceny poziomu wydolności organizmu społeczności lokalnej, który polegał na 12-
minutowym nieprzerwanym biegu. W teście uczestniczyła rekordowa liczba uczestników – 140 osób,
w tym 82 kobiety i 58 mężczyzn. Ogółem uczestnicy pokonali 224 622 m, w tym kobiety 125 354 m,
mężczyźni 99 268 m.
5-osobowa reprezentacja Szkoły Podstawowej w Antoniach wzięła udział w Teście, zajmując wysokie
lokaty w swoich kategoriach wiekowych:
W kategorii M 11-12 lat: 1 miejsce Maciej Rolka 2888 m
W kategorii K 8-10 lat: 1miejsce Zuzanna Lipka 2360 m.
W kategorii K 11-12 lat: 4 miejsce Małgorzata Rolka 2355 m
W kategorii M 8-10 lat: 4 miejsce Wiktor Mysiorski 2340 m
W kategorii K 11-12 lat: 6 miejsce Aleksandra Lipka 2249 m.
Najmłodszymi uczestnikami Testu byli: w kategorii dziewcząt – Alicja Orzoł, 1 rok, która pokonała
dystans 730 m, w kategorii chłopców Leon Pierzchała, 3 lata, który pokonał dystans 895 m.
Najliczniejszą 7-osobową rodzinę reprezentowały rodziny Państwa: Orzoł, Pierzchała i
Białobrzewskich.
Najstarszym uczestnikiem Testu była p. Daniela Surdyn (72 lata), która pokonała dystans 1829 m.
Najliczniejsza szkoła z miasta Ostrołęki – II LO im C. K. Norwida w Ostrołęce – 17 osób.
Najliczniejsza szkoła z powiatu ostrołęckiego – Szkoła Podstawowa im kard. Stefana Wyszyńskiego –
25 osób.
Najliczniejsza Drużyna/Klub – UKS Clan Ostrołęka – 20 osób
Szczegółowe wyniki  i więcej informacji na stronie klubu UKS Clan http://uks-clan.cba.pl/ .
Imprezę otworzyli i nagrody wręczali: Dyrektor Wydziału Oświaty i spraw Społecznych Starostwa
Powiatowego Magdalena Pietras, Radny Miasta Ostrołęki Komisja Sportu Jerzy Grabowski, Kierownik
Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Ostrołęce Marcin Grabowski, Przewodniczący
NSZZ Solidarność Region Mazowsze, Oddział w Ostrołęce Aleksander Zawalich, Wicedyrektor II LO
im. C.K. Norwida w Ostrołęce: Beata Kotowska i Mariola Rachubka, koordynator SPZ w Ostrołęce
Beata Samorajska, zarząd i trenerzy UKS Clan – Halina Pierzchała, Grzegorz Zawrotny i Konrad
Giers.
Dziękujemy naszym współorganizatorom i partnerom, wszystkim tym, którzy wsparli naszą imprezę i
włączyli się do organizacji VIII edycji Testu Coopera w Ostrołęce. A są to: Miasto Ostrołęka i Radny
Miasta Ostrołęki, Starostwo Powiatowe, Sklep Sportowy Decathlon w Ostrołęce, Akademicki Związek
Sportowy w Warszawie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Lekkiej Atletyki, II LO im. C. K.
Norwida w Ostrołęce, NSZZ „Solidarność” Oddział Ostrołęka, MOSiR w Ostrołęce, Mazowiecki Szpital
Specjalistyczny im. Dr Józefa Psarskiego wraz z koordynatorem Szkoły Promocji Zdrowia w Ostrołęce
Beatą Samorajską – zabezpieczenie medyczne, Sklep Best Office w Ostrołęce, media ostrołęckie i
ogólnopolskie oraz zarząd, trenerzy, zawodnicy i sympatycy klubu UKS Clan w Ostrołęce.
Patronat nad imprezą objęli: Prezydent Ostrołęki Łukasz Kulik: Przewodniczący Rady Miasta Ostrołęki
Wojciech Zarzycki, Starosta Ostrołęcki Stanisław Kubeł, Dyrektor Mazowieckiego Szpitala
Specjalistycznego w Ostrołęce wraz ze Szkołą Promocji Zdrowia w Ostrołęce Paweł Rafał Natkowski.