sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Lekcja otwarta „Jak mogę dbać o moją planetę”

W czwartek 18.04.2024 r. w grupie dzieci sześcioletnich w ramach innowacji logopedycznej odbyła się lekcja otwarta pt. “Jak mogę dbać o moją planetę”. Wzięli w niej udział rodzice uczniów oraz nauczyciele naszej szkoły.
Głównym celem zajęć było kształtowanie postawy proekologicznej. Najpierw dzieci słuchały książki M. Oklejak i Z. Staneckiej pt. „Basia i śmieci”. Logopeda przypomniała o prawidłowym układzie narządów artykulacyjnych podczas prawidłowego oddychania i połykania. Po wysłuchaniu książki dzieci dostrzegły konieczność szanowania przyrody. Wiedziały też, że ludzie muszą dbać o środowisko naturalne. Następnie przedszkolaki decydowały, które przedmioty/zachowania mają pozytywny i negatywny wpływ na naszą planetę. Potem dzieci rzucały kostką i wykonywały ćwiczenia ogólnorozwojowe. Podczas zajęć przedszkolaki uczyły się prawidłowo segregować śmieci. Ponadto logopeda uświadomił dzieciom, jak długo rozkładają się odpady wyrzucane przez ludzi. Podsumowaniem zajęć było wykonanie ekologicznego kwiatka i zapamiętanie, co sami mogą zrobić dla Ziemi.