sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków

[Best_Wordpress_Gallery id=”39″ gal_title=”Europejski dzień języków obcych”]

Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.
W ramach obchodów Dnia Języków w naszej szkole uczniowie zaprezentowali się wokalnie oraz lirycznie przed swoimi kolegami, w ten sposób podnoszono zalety językowej różnorodności Europy oraz propagowano uczenie się języków.

Sukces pierwszej edycji zachęcił Radę Europy do ustanowienia 26 września Europejskim Dniem Języków, który od tej pory obchodzony jest corocznie. Podstawowe cele Europejskiego Dnia Języków to:

  1. ukazanie znaczenia uczenia się i nauczania języków, jak również konieczności urozmaicania oferty językowej w celu szerzenia idei wielojęzyczności oraz porozumienia pomiędzy różnymi kulturami;

  2. promowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy jako bogactwa, które należy rozwijać i pielęgnować;

  3. propagowanie uczenia się języków przez całe życie: zarówno w szkole, jak i poza nią, w celu kontynuacji nauki, jak i na potrzeby kariery zawodowej, zwiększenia mobilności czy też dla własnej przyjemności lub udziału w wymianie międzynarodowej.

26 września 2011 roku przypadła 10 rocznica ustanowienia Europejskiego Dnia Języków, obchodzona przez Radę Europy i wszystkie 47 państw członkowskich.

 

Odpowiedzialni:

K. Maciejewska

S. Larkiewicz

M. Lambrych