sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy 1 na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego i klasy 1 na rok szkolny 2020/2021

 (Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia- Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996)

1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na kolejny rok szkolny dla dzieci w wieku 3 – 7 lat.

2. Rodzice dzieci kontynuujących zajęcia przedszkolne składają deklarację o kontynuacji, bez konieczności udziału w rekrutacji.

3. Rodzice kandydatów do oddziału przedszkolnego składają wypełniony wniosek.

4. Rodzice kandydatów do klasy 1 składają wypełniony wniosek.

5. Deklarcje i wnioski mozna wysyłać na adres: spantonie@interia.pl

6. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.