sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

informuję, że do 24 maja br. została przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Regulacje w tym zakresie zostały ujęte w nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej.

Dodatkowo opublikowaliśmy dziś harmonogram egzaminów. Egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Pisemne egzaminy maturalne rozpoczną się 8 czerwca. W tym roku szkolnym nie odbędą się natomiast ustne egzaminy maturalne. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca.

Proszę o zapoznanie się z komunikatami w tej sprawie oraz o przekazanie informacji nauczycielom i pracownikom Państwa placówki. Zachęcam również do śledzenia informacji publikowanych na naszej stronie internetowej www.gov.pl/edukacja.

Dziękuję Państwu za wspieranie uczniów i nauczycieli oraz wszelkie wysiłki wkładane w organizację kształcenia na odległość.

Z wyrazami szacunkuDariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

W załącznikach znajdują się stosowne dokumenty

Nowelizacja_rozporzadzenia_MEN_-_COViD-19_art_30b_24_04.pdf

Uzasadnienie_do_nowelizacji_rozporzadzenia_MEN_____COViD-19_art_30b_24_04.pdf2020_04_24_

Ksztalcenie_na_odleglosc_przedluzone_do_24_maja.docx2020_04_24_

Harmonogram_egzaminow_komunikat_MEN.docx