sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Witaj przedszkole

Witaj przedszkole

W Naszym przedszkolu jest jak u mamy

więc chętnie wszystkie dzieci witamy.

W miłej i przyjemnej atmosferze

maluszek rozwija się w każdej sferze.

Wszystkie dzieci zapraszamy,

bo ciekawy program mamy.

U nas dzieci się nie nudzą

i ciekawość Państwa wzbudzą.

Kreatywnie czas spędzony

jest przez „ młodych” wręcz chwalony.

„ Burza mózgów” tu króluje,

zatem wiedza się buduje.

Wspólne granie i śpiewanie

jest w codziennym naszym planie.

W punkcie przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Antoniach prowadzone są zajęcia oparte na pedagogice zabawy, integrujące grupę,wyzwalające aktywność. Wzbogacamy zajęcia o zabawy badawcze, twórcze, stymulujące rozwój dziecka. Również w formie „zabawy z językiem angielskim” wprowadzamy podstawowe zwroty i wyrażenia anglojęzyczne. Przedszkole stwarza dziecku warunki do indywidualnego rozwoju oraz pomaga osiągnąć gotowość szkolną. Akceptujemy każde dziecko takim jakie jest, szanujemy jego godność osobistą oraz stoimy na straży praw dziecka. Istotą naszej pracy jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa oraz atmosfery zrozumienia i życzliwości.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY