sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Otrzymaliśmy laptopy

       

                5 laptopów zakupionych  przez Gminę w ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020., trafiło do naszej szkoły.

         Otrzymane laptopy będą użyczane uczniom w czasie zdalnej nauki prowadzonej przez szkoły, a po ustaniu epidemii wrócą na wyposażenie pracowni komputerowych szkół.

DZIĘKUJEMY