sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Laptopy dla naszej szkoły

         Otrzymaliśmy 14 laptopów zakupionych  przez Gminę w ramach projektu „Zdalna szkoła +  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ” sfinansowanego  ze  UE z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Laptopy będą przeznaczone do zdalnego nauczania dla uczniów z rodzin wielodzietnych.