sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Zmiany w pracy szkoły od 9 listopada 2020 r.

Rodzice i Uczniowie  – informujemy, iż od 9 do 29 listopada br. uczniowie klas I – III będą uczyć się zdalnie.

Tym samym, do 29 listopada br. przedłużamy zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV- VIII.

Oddziały przedszkolne w szkole będą funkcjonowały bez zmian.

Przypominamy Rodzicom o możliwości użyczenia przez szkołę sprzętu komputerowego: laptopów i słuchawek dla uczniów do nauki zdalnej.

Sprzęt komputerowy został zakupiony w ramach projektów: 

zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

 „Zdalna szkoła +  w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ” sfinansowanego  ze  UE z Programu Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.