sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

„Ginące zawody”

„Ginące zawody”

16 września uczniowie z klas I – VIII, pod opieką nauczycieli, odwiedzili Zagrodę Kurpiowską w Kadzidle i wzięli udział w warsztatach etnograficznych „Ginące Zawody”. Podczas pobytu mogli zobaczyć zajęcia kultywowane na Kurpiach od pokoleń. Dzieci mogły przypatrywać się pracy artystów i rękodzielników. Mogły również spróbować swoich sił w takich dziedzinach jak garncarstwo lub wycinankarstwo. W zagrodzie można też było zobaczyć na czym dawniej polegała praca kowala i jak wypiekało się chleb.