sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Eko-Szkoła

Eko-Szkoła

Celem działalności proekologicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Antoniach jest przekazywanie uczniom odpowiedniej wiedzy dotyczącej ochrony środowiska i rozwijanie dobrych praktyk ekologicznych. W związku z tym młodzież i dzieci naszej szkoły już od najmłodszych lat aktywnie włączane są w realizację działań na rzecz przyrody. Temat ekologii nie jest im obcy i każdy rozumie potrzebę dbania o naszą planetę Ziemię.

Lekcje edukacji przyrodniczej, przyrody i biologii prowadzone są nowoczesnymi metodami warsztatowo – ćwiczeniowym, co pozwala zaktywizować wszystkich uczniów do prowadzenia obserwacji. Celem jest też dostarczanie uczniom możliwości radosnej zabawy na łonie natury oraz pokazanie zalet czynnego wypoczynku w kontakcie z naturą. Akcje i projekty pokazują jak można pozytywnie wpływać na środowisko poprzez zmiany we własnym, codziennym życiu. Pokazujemy piękno lokalnej przyrody, budząc zainteresowanie, szacunek i współodpowiedzialność za jej stan. Nasi uczniowie biorą udział w konkursach wiedzowych i plastycznych o tematyce ekologicznej zajmując czołowe miejsca.

Instalacja fotowoltaiczna, pompa ciepła i żarówki energooszczędne przyczyniają się do zmniejszenia zużycia energii dzięki temu mamy czystą szkołę, a zaoszczędzone środki finansowe są wykorzystane na zakup materiałów dydaktycznych.

Za szkołą posiana została łąka kwietna, której kwiaty przyciągają pszczoły i mogą one zajmować się produkcją miodu.

Najmłodsze dzieci w naszej szkole co roku sadzą kwiaty w ogrodzie szkolnym, dokarmiają ptaki w czasie zimy, sprzątają świat i zdrowo się odżywiają poprzez robienie zdrowych kanapek, soków, koktajli warzywnych.

Uczniowie klas I – VIII od kilku lat biorą udział w programie „Jem zdrowo – kolorowo”. Nasza szkoła bierze również udział w projekcie „Zdrowo jem, więcej wiem!”.

Uczniowie starają się korzystać z ekologicznych środków transportu i w ten sposób przyczyniają się do zmniejszenia zatrucia powietrza.

Do działań ekologicznych możemy zaliczyć również sadzenie krzewów i drzew, zbiórkę makulatury, plastikowych nakrętek oraz baterii, segregację śmieci, spotkania z leśnikami, wieszanie budek lęgowych w pobliskim lesie, udział w zbiórce elektrośmoeci oraz szambo ekologiczne. W ten sposób oszczędzamy zasoby przyrody, energii oraz zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypiska śmieci. Surowce wtórne otrzymują drugie życie w takiej samej lub zupełnie innej postaci.

Cała społeczność miejscowości Antonie od kilku lat aktywnie uczestniczy w akcji Sprzątanie Świata.

Wpajanie zasad ekologicznych uczniom będzie owocowało w ich dalszym życiu.