sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż….

Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż….

 

Wyjątkowe dni  świąteczne zawsze chcemy przeżyć w radości i pokoju. Nie tylko w domach rodzinnych, ale również w miejscach, gdzie pracujemy, uczymy się i spotykamy z innymi ludźmi.

W naszej szkole, tuż przed przerwą świąteczną również razem spędziliśmy czas w miłej i życzliwej atmosferze. Uczniowie wraz z wychowawcami organizowali spotkania wigilijne w swoich klasach, dzielili się opłatkiem, składali sobie serdeczne życzenia, śpiewali wspólnie kolędy i pastorałki.

Klasa VI pod okiem pani Danuty Chorąży i pana Sławomira Kęsickiego wystawiła dla całej społeczności szkolnej jasełka. W tym roku widzowie obserwowali na scenie przemianę głównych bohaterów na skutek spotkania z nowonarodzonym Jezusem. Tak, jak w przedstawieniu, tak i w naszym życiu miewamy pokusy, by iść na skróty, po najmniejszej linii oporu lub, co gorsza sobie na przekór. Na szczęście każdy z nas ma swoich duchowych przewodników, którzy pomagają odkrywać to, co najważniejsze w życiu – pokój i miłość.

Takimi też słowami uczniowie klasy VI zakończyli swój występ, życząc wszystkim nauczycielom, pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom Pokoju, Radości i Miłości.

Przedstawienie jasełkowe ubogacili swym udziałem i zaangażowaniem rodzice uczniów klasy szóstej. Szczególne podziękowania kierujemy do pań, które stworzyły piękną dekorację świąteczną i włączyły się we wspólny śpiew kolęd: p. Anecie Gwara, p. Monice Maniurskiej, p. Magdalenie Orzoł, p. Renacie Pędzich, p. Patrycji Szczubełek, p. Milenie Żebrowskiej.