sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością obchodzony jest na całym świecie corocznie 3 grudnia. Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku. W tym roku szkolnym pedagog specjalny p. Ewelina Brzozowska zorganizowała zajęcia warsztatowe dla klas 0-III i IV-VIII. Celem zajęć było przybliżenie uczniom problemów i trudności z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnością w codziennym funkcjonowaniu.

Podczas zajęć uczniowie doświadczali w jaki sposób poznają i odbierają świat osoby z niepełnosprawnością ruchową, wzrokową oraz słuchową. Uczniowie wykonali kilka zadań praktycznych. Na początku z zawiązanymi oczami dopasowywali elementy układanki oraz w specjalnie przyciemnionych okularach odgadywali, co znajduje się na prezentowanych obrazkach. Następnie założyli na ręce grube kuchenne rękawice i budowali w niech wieże z klocków, czy też  kolorowali obrazki. Na koniec warsztatów odczytywali mowę z ust, a także nauczyli się kilku zwrotów w języku migowym np. dzień dobry, dowiedzenia, proszę i dziękuję. Ponadto uczniowie naszej szkoły poznali zasady savoir vivre w stosunku do osób z niepełnosprawności. Dzięki temu wiedzą jakich błędów unikać.

Obchody Dnia Osób z Niepełnosprawnością przypomniały całej społeczności szkolnej, że niepełnosprawni są wśród nas i potrzebują naszego wsparcia i akceptacji. Pamiętajmy, że każdy z nas jest inny, ale wszyscy jesteśmy równi!