sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Spotkanie z policjantem

Spotkanie z policjantem
20 września 2023 r. odbyło się spotkanie uczniów klas I-VII z dzielnicowymi  asp. szt. Tomaszem  Buturla oraz asp. Pawłem Pierzchała. 
 
Spotkania zostały podzielone na dwa bloki: dla klas młodszych oraz starszych. W pierwszym spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas I-III oraz oddziały przedszkolne. Najmłodsze dzieci miały okazję porozmawiać z Policjantem o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o bezpiecznym przechodzeniu przez ulicę, prawidłowym zachowaniu się na przejściach dla pieszych . Nasz Gość zwrócił uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dziecko na drodze, omówił  sposoby unikania lub pokonywania ich. Ponadto podkreślił, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Drugie spotkanie przeznaczone było dla uczniów klas IV-VIII. Tematem pogadanki była odpowiedzialność prawna nieletnich. Pan Policjant mówił o zachowaniu bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, o obowiązku oznakowania, oraz o przykładach zachowań ryzykownych, niebezpiecznych i jakie konsekwencje z tego wynikają. Na spotkaniu uczniowie dowiedzieli się, jakie mają prawa i obowiązki w świetle prawa, kto i kiedy ponosi odpowiedzialność prawną.
Poruszane tematy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, o czym świadczyły liczne pytania kierowane do Policjanta.
Zajęcia z przedstawicielem Policji są jednymi z wielu działań realizowanych w ramach programu wychowawczo – profilaktycznego naszej szkoły.