sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

#Sprzątamy Dla Polski

#Sprzątamy Dla Polski

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji #SprzątamyDlaPolski 2023.
Wydarzenie było objęte honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Celem akcji jest nie tylko troska o środowisko naturalne w swojej najbliżej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro. Dlatego w ramach tego przedsięwzięcia uczniowie razem z nauczycielami zaopatrzeni w worki i rękawice posprzątali tereny zielone w pobliżu szkoły.
Szkoła otrzyma certyfikat uczestnictwa w VI edycji #SprzątamyDlaPolski.