sp.antonie@olszewo-borki.pl

+48 (29) 764 88 140

Spotkanie z ratownikiem medycznym

Spotkanie z ratownikiem medycznym

     4 grudnia 2023r. w naszą szkołę odwiedził ratownik medyczny pan Mariusz Kubeł, który jest również instruktorem V Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

    Celem spotkania było podniesienie umiejętności i wiedzy na temat zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na spotkaniu ratownik udzielał instruktażu oraz zademonstrował tok postępowania podczas udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.  Opowiedział na czym polega jego praca. Jak należy zachować się w nagłych wypadkach do momentu pojawienia się fachowej pomocy medycznej. Uświadomił uczniom, iż tzw. ”złote minuty” ratują życie poszkodowanego. Pokazał jak poprawnie wykonać resuscytację krążeniowo – oddechową.   Po omówieniu zasad uczniowie bardzo chętnie i aktywnie brali udział wykonując podstawowe czynności ratownicze pod fachowym okiem ratownika medycznego.

     Pamiętajmy, że udzielając pierwszej pomocy możemy uratować komuś życie…