spantonie@interia.pl

+48 (29) 764 88 14

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Szanowni Rodzice
Od 25 marca do 10 kwietnia pracę szkół regulują nowe przepisy, które określają zasady prowadzenia nauczania na odległość oraz dają możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

W czasie ograniczenia jednostek systemu oświaty związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Czytaj więcej